Haetaan opiskelijajäsentä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen / Looking for a student member to the board of Häme University of Applied Sciences Ltd

HAMK Oy:n hallitukseen haetaan yhtä opiskelijajäsentä uudelle toimikaudelle. Opiskelijajäseneksi voi hakea Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnä oleva opiskelija, joka on opiskelijakunnan jäsen.

 
Ammattikorkeakoulun hallituksen tehtävänä on muun muassa:
- päättää ammattikorkeakoulun strategiasta
- päättää ammattikorkeakoulun talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta
- hyväksyä ammattikorkeakoulun johtosääntö ja muut vastaavat määräykset
- päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä

 
Ammattikorkeakoulun hallituksen tehtävistä säädetään tarkemmin ammattikorkeakoululain (HE 26/2014) 4 luvun 16§:ssä. Opiskelija on hallituksen täysivaltainen ja tasavertainen jäsen samoin osakeyhtiölain mukaisin vastuin ja velvollisuuksin kuin muutkin hallituksen jäsenet.

 

Opiskelijan tulee sitoutua hallituksen työskentelyyn ja käyttää aikaa asioihin perehtymiseen. Hallitus kokoontunee 10 kertaa vuodessa ja kokouksiin tulee valmistautua hyvin.

 
Hallituksen jäseneksi haetaan vapaamuotoisella motivaatiokirjeellä, joka tulee toimittaa sähköpostitse 12.4.2017 klo 16:00 mennessä osoitteeseen sara.holm@hamko.fi.

 
Hallituksen jäsenen valinnan suorittaa opiskelijakunnan edustajisto kevätkokouksessaan 12.4.2017.

 

 
Lisätietoja antavat:
Tanja-Maria Hyppänen, toiminnanjohtaja tj@hamko.fi, puh. 044 722 1000
Sara Holm, hallituksen puheenjohtaja sara.holm@hamko.fi, puh. 044 722 1001

 

 

--------------------------------------------------------------

 
We are looking for one student member to the board of Häme University of Applied Sciences Ltd for its next term. An attending student who is studying a degree programme in Häme University of Applied of Sciences and who is also a member of the Student Union may apply to become a student member of the board.

  
Tasks in the University of applied sciences' board:
- decide on the university of applied sciences’ strategy
- decide on the university of applied sciences’ budget and plan of action
- accept the university of applied sciences’ ordinance and other regulations
- decide on the amount of the incoming students in the university of applied sciences

 
The tasks of the University of applies sciences’ board are described on the law of university of applied sciences (HE 26/2014). Student is a fully authorized and equal member of the board and has the same responsibilities as the other members of the board.

 
The board will have one student member who should be committed to working in the board and use time to acquaint themselves with the issues. The board will gather approximately 10 times a year and the student member should prepare themselves properly for the meetings.

  
Apply by sending a free-form motivational letter to sara.holm@hamko.fi by 12.4.2017, 16 o’clock.

 
The student member will be chosen by the Student Union’s Council of representatives on their spring meeting on 12.4.2017.

 

More information:
Tanja-Maria Hyppänen, Executive Director tj@hamko.fi, tel. 044 722 1000
Sara Holm, President of the Student Union’s Board sara.holm@hamko.fi, tel. 044 722 1001