Hae opiskelijakunnan keskusvaalilautakuntaan / Apply to the Student Union's central election committee

Opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta on 3-jäseninen toimielin, joka järjestää opiskelijakunnan edustajiston vaalit. Toimimisesta keskusvaalilautakunnassa saa hyvää kokemusta niin vaalien järjestämisestä kuin yleisistä kokouskäytänteistäkin.

 

Keskusvaalilautakunta mm. päättää vaalien ajankohdan sekä äänestystavan, valitsee vaalitoimitsijat sekä tiedottaa vaalin järjestämisestä. Opiskelijakunnan edustajiston vaali toimitetaan vuosittain marraskuussa.

 

Lähetä avoin hakemuksesi 9.6.2017 mennessä osoitteeseen sara.holm@hamko.fi.

 

 

Lisätietoja:

 

Toiminnanjohtaja Tanja-Maria Hyppänen, tj@hamko.fi

Puheenjohtaja Sara Holm, sara.holm@hamko.fi

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

The Student Union’s central election committee has 3 members and it organizes the Student Union’s Council of representatives’ election. Please notice that the working language in the committee is Finnish.

 

Central election committee decides, for example, the election dates and the method of voting, chooses the electoral officials and informs about the election. The election is organized annually in November.

 

Send your free-form application to sara.holm@hamko.fi by 9.6.2017.

 

 

More information: 

 

Executive Director Tanja-Maria Hyppänen, tj@hamko.fi

President Sara Holm, sara.holm@hamko.fi