Hae opiskelijaedustajaksi hyvinvointiosaamisen yksikön johtoryhmään / Apply to become a student representative in the management group of school of wellbeing

Yksikön johtoryhmässä pääset tuomaan esille opiskelijoiden näkökulmia sekä keskustelemaan oman koulutuksesi, yksikkösi ja kampuksesi asioista. Hyvinvointiosaamisen yksikön johtoryhmään haetaan vielä yhtä opiskelijaedustajaa.
 

Toimikausi on 1 vuosi (alkaa elokuussa)

 
Lähetä avoin hakemus, josta selviää koulutuksesi, vuosikurssisi ja selvitys motivaatiosta tehtävään 19.4. klo 16 mennessä osoitteeseen sofia.kansikas@hamko.fi

 
Voit tarkistaa täältä, mihin yksikköön kuulut.

 
Opiskelijaedustaja osallistuu kokouksiin syksyllä ja keväällä sekä tapaamisiin HAMKOn ja muiden edustajien kanssa. HAMKO järjestää koulutuksen valituille opiskelijaedustajille 20.4.2016. Hakijan on varauduttava osallistumaan koulutukseen.

 
Johtoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa lukuvuodessa ja opiskelijaedustajalle maksetaan kokouspalkkio.

 
Lisätietoja: sofia.kansikas@hamko.fi

 
-----------------------------------

 
In your school’s management group you’ll get to bring out students’ point of view and discuss issues concerning your own degree programme, school and campus. One student member is still needed for the management group of the school of wellbeing.
 

Representative’s term lasts 1 year (starts in August)

 
Send a free application, which includes your degree programme, starting year and little about your motivation for the task by 19.4. at 16 o'clock to sofia.kansikas@hamko.fi

 

You can check here, which school you belong in.

 
Student representative participates in the meetings in autumn and spring and meets with HAMKO and other representatives. HAMKO will arrange the training to chosen representatives on 20.4.2016. The applicant should be prepared to take part in the meeting.

 
Management group will get together at least four times during the academic year. Student representative will get attendance fee.

 
More information: sofia.kansikas@hamko.fi