Hae opiskelijaedustajaksi FUAS-liittouman neuvottelukuntaan

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta hakee kolmea (3) opiskelijaedustajaa FUAS-liittouman neuvottelukuntaan toimikaudelle 2016-2017. Yksi neuvottelukuntaan valittavista tulee olla YAMK-tutkintoa suorittava opiskelija.

 

Hakemukset tulee toimittaa sähköpostin liitteenä opiskelijakunnan puheenjohtajalle Emma Kokkoselle (emma.kokkonen(at)hamko.fi) 10.2.2016 klo 12:00 mennessä.

 

Opiskelijakunnan hallitus tekee päätöksen esityksistä FUAS-neuvottelukunnan jäseniksi hakemusten perusteella.

 

FUAS-liittouman neuvottelukunta muodostuu kolmesta opiskelijajäsenestä jäsenkorkeakouluittain, joista yksi on YAMK-opiskelija. Esitys pohjaa liittoumastrategiaan 2015–2020 ja siinä esitettyihin liittouman yhteistyöalueisiin, joista neuvottelukuntatyö keskittyy kesäopinnot-, Graduate School- ja virtuaalikampus -toimintaan, joissa opiskelijalle koituva hyöty on keskiössä. Lisäksi opiskelijoista koostuvalla neuvottelukunnalla tuetaan kansallista tavoitetta opiskelijan osallistamisesta korkeakoulun arjen toiminnan kehittämiseen. Neuvottelukunta kokoontuu noin neljä kertaa lukuvuoden aikana.

 

Tervetuloa mukaan kehittämään FUAS-liittoumasta entistä opiskelijakeskeisempi ja jäsenkorkeakouluille aitoa lisäarvoa tuottava allianssi. Neuvottelukuntatoiminnan kautta Sinulle avautuu loistava näköalapaikka Suomen suurimman liittouman kehittämiseen.