Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen jäsen Anniina Sippola valittiin SAMOK:n hallitukseen

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen jäsen Anniina Sippola on valittu Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n hallitukseen. Anniina on toiminut HAMKO:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2012 sekä vuoden 2013 hallituksessa vastuualueinaan mm. opiskelijapalautejärjestelmä.

 

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n 18. varsinainen liittokokous pidettiin 22.-23.11.2013 Helsingissä Hotelli Haagassa. Liittokokous päättää vuosittain liiton toiminnasta ja suuntaviivoista sekä valitsee liiton hallituksen seuraavalle kaudelle.

 

SAMOK:n puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin Toni Asikainen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HELGAsta. Liiton varapuheenjohtajaksi valittiin Mikkel Näkkäläjärvi (Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK).

 

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin:

 

Matti Leppälehto (Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO)
Noora Nousiainen (Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO)
Joonas Peltonen (Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA)
Ida Talvinen (Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO)

 

Lisää tietoa liittokokoukseen liittyen: www.samok.fi/liittokokous

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Anniina Sippola from the Student Union of HAMK UAS’s Board was elected as a member of the Executive Committee of SAMOK (The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences). Anniina has been the president of HAMKO’s Board in 2012 and she’s also been Board member in 2013 responsible for student feedback system.

 

The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences SAMOK held its 18th ordinary General Assembly on 22–23 November 2013 at Hotel Haaga in Helsinki.