Ehdolle asettuminen edustajiston täytevaalissa jatkuu 14.3. asti / Standing for election in the Council of representatives' by-election continues til 14.3.

Ehdolle asettuminen edustajiston täytevaalissa jatkuu 14.3.2016 klo 12 asti.

 
Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa opiskelijakunnassa. Se muodostaa kannan suuriin linjoihin, vahvistaa hallituksen valmistelemat asiakirjat ja päättää muun muassa opiskelijakunnan talouden ja toiminnan suuntaviivoista.

 
Edustajisto kokoustaa muutaman kerran vuodessa ja yleensä iltaisin, joten toiminta ei vie paljoa aikaa opiskeluilta. Lisäksi voit saada toiminnasta opintopisteitä. Edustajiston jäsenen matkakulut korvataan, jos kokous järjestetään oman opiskelupaikkakunnan ulkopuolella.

 
Ehdolle asetutaan lomakkeella, joka toimitetaan opiskelijakunnan toimistolle osoitteeseen Visakaarre 13, 13100 Hämeenlinna (Visamäen kampus, C-talo) tai skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteeseen sara.holm@hamko.fi.

 
Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat kaikki Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenvelvoitteensa suorittaneet jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi opiskelijoiksi kevätlukukaudeksi 2016.

 
Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton. Vaaliliitto on useamman kuin yhden ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliitossa on annettava yhdelle äänioikeutetulle jäsenelle, joka on ilmoittautunut vaaliliiton ehdokkaaksi, valtuutus toimia vaaliliiton asiamiehenä. Vaaliliiton kautta edustajistoon valitut henkilöt muodostavat oman edustajistoryhmänsä.

 
Vaaliliiton perustamisasiakirjaan merkitään vaaliliiton nimi. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten yleisesti sopimattomana pidettävä. Vaaliliiton perustamisesta on tehtävä perustamisasiakirja, jonka vaaliliiton asiamies allekirjoittaa kaikkien vaaliliittoon kuuluvien puolesta ja toimittaa opiskelijakunnan toimistolle. Vasta kun vaaliliiton perustamisasiakirja on toimitettu opiskelijakunnalle, voivat ehdokkaat asettua kyseisen vaaliliiton ehdokkaaksi. Ehdokas voi olla ehdolla vain yhdessä vaaliliitossa.

 
Ehdolle asettumislomakkeen sekä vaaliliiton perustamisasiakirjan voit ladata alla olevista linkeistä:
Ehdolleasettumislomake
Vaaliliiton perustamisasiakirja

 

Vaalipäivä on 24.3.2016 klo 11:00-15:00. Vaalitulos julkistetaan 25.3.2016 klo 12:00 mennessä.

  
Käyttäjätunnus ja salasana sähköiseen äänestysjärjestelmään toimitetaan ennen vaaleja jäsenen ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteeseen (@student.hamk.fi).

  
Lisätietoja: Sara Holm, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
sara.holm@hamko.fi

 
-----------------------------------------------------------------

 

Standing for election in the Council of representatives' by-election has been continued till 14.3.2016 at 12:00.

 
Council of Representatives is the highest decision-making body in the Student Union. The Council is in charge of defining policies and it confirms, for example, the plan of work and the budget for the Student Union.

 
The Council will have meetings a few times per year and they’re usually in the evening, so it won’t take much from your study time. Besides you can get ECTS credits from working in the Council. Members of the Council of representatives get reimbursement from trips to meetings when the event is held outside own study municipality.

 
The standing for by-election is done by a form, which is either delivered to the Student Union’s office in Visakaarre 13, 13100 Hämeenlinna (Visamäki campus, building C) or scanned and the copy is emailed to sara.holm@hamko.fi.

 
All members of the Student Union who have fulfilled their obligation to the Student Union and are registered as present for the spring semester 2016 may stand for election.

 
Candidates may form electoral coalitions. An electoral coalition is a group of more than one candidate and the votes given to the coalition will be counted in favour of its members. In an electoral coalition, one of its members, who is entitled to vote, must be authorised to work as the representative for the coalition. Candidates who are selected to the Council of representatives through electoral coalition form their own representative group.

 
The name of the coalition must be written in the coalition charter. The name of the coalition must not offend anyone’s personal rights and it cannot be a commercial/brand name or offensive in any other way. A written charter for forming an electoral coalition must be made and the representative will sign it on behalf of all its members and deliver it the Student Union’s office. Only after the charter has been delivered to the Student Union’s office, can the candidates become candidates of the coalition. A candidate can stand for election in only one coalition.

 
The standing for election and forming an electoral coalition forms can be downloaded from these links (only in Finnish):
Ehdolleasettumislomake
Vaaliliiton perustamiasiakirja

 

The election date is 24.3.2016 between 11:00-15:00. Election results will be announced 25.3.2016 by 12 o'clock.

 
The user name and password for the electronic voting system will be sent to the Student Union member’s HAMK email address ([at]student.hamk.fi).

 
More information: Sara Holm, the chairman of the central election committee
sara.holm@hamko.fi