Ehdolle asettuminen edustajiston täytevaaliin alkaa 24.1. / Standing for election in the Council of representatives' by-election begins on 24.1.

Edustajiston kaksi jäsentä on lopettanut edustajistotoimintansa, minkä vuoksi keskusvaalilautakunta on päättänyt järjestää täytevaalit edustajiston täydentämiseksi 21 jäseneen kaudelle 2017.

 

Ehdolle asettuminen täytevaalissa alkaa 24.1.2017 klo 16.00 ja päättyy 3.2.2017 klo 12.00.

 

Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat kaikki Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan läsnä olevat jäsenet.

 

Ehdolle asetutaan sähköisellä lomakkeella: https://www.webropolsurveys.com/S/CCB39F345608FF51.par

 

Lomakkeella kysytään opiskelijanumeroasi, jonka voit tarkistaa esimerkiksi Winha-opiskelijasivuilta tai opintotoimistostasi.

 

Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton, joka on useamman kuin yhden ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Linkki vaaliliiton perustamiseen: https://www.webropolsurveys.com/S/690DF3E3DB8D7C92.par

 

Vaaliliiton perustamisasiakirjaan merkitään vaaliliiton nimi. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten yleisesti sopimattomana pidettävä. Vaaliliiton asiamies allekirjoittaa vaaliliiton sähköisen perustamisasiakirjan kaikkien vaaliliittoon kuuluvien puolesta. Vasta kun vaaliliiton sähköinen perustamisasiakirja on toimitettu, voivat ehdokkaat asettua kyseisen vaaliliiton ehdokkaaksi. Ehdokas voi olla ehdolla vain yhdessä vaaliliitossa.

 

Edustajiston vaalit järjestetään sähköisenä jäsenelle lähetettävän äänestyslinkin kautta 10.2.2017 klo 10.00-14.00 välisenä aikana. Käyttäjätunnus ja salasana sähköiseen äänestysjärjestelmään toimitetaan ennen vaaleja jäsenen ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteeseen (@student.hamk.fi). Vaalitulos julkistetaan heti ääntenlaskennan jälkeen.

 

 

Lisätietoja:
 
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Maria Laukkanen
maria.laukkanen@hamko.fi
 
Toiminnanjohtaja Tanja-Maria Hyppänen
tj@hamko.fi, p. 0447221000

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Because two of the Council members have quit in the beginning of the Council’s term, the Central electoral committee decided to organize a by-election to complement the Council of representatives 2017 to full 21 members.

 

Standing for election in the by-election begins on 24.1.2017 at 16.00 and ends on 3.2.2017 at 12.00.

 

All members of the Student Union who have fulfilled their obligation to the Student Union and are registered as present may stand for election.

 

The standing for election is done by an electronic form: https://www.webropolsurveys.com/S/CCB39F345608FF51.par

 

Your student number will be asked on the form, and you can check it from Winha student pages or from your Student Affairs Office.

 

Candidates may form an electoral coalition, which is a group of more than one candidate and the votes given to the coalition will be counted in favour of its members. Forming an electoral coalition is done by filling an electronic form: https://www.webropolsurveys.com/S/690DF3E3DB8D7C92.par

 

In an electoral coalition, one of its members, who is entitled to vote, must be authorised to work as the advocate for the coalition. The name of the coalition must not offend anyone’s personal rights and it cannot be a commercial/brand name or offensive in any other way. A candidate can stand for election in only one coalition.

 

The Council of Representatives election is electronic and the voting link will be sent to all members. The election takes place during 10.2.2017 at 10.00-14.00. The user name and password for the electronic voting system will be sent to the Student Union member’s HAMK email address ([at]student.hamk.fi). Election results will be announced after the counting of votes.

 

Students who have paid Student Union’s membership for the spring semester are eligible to vote in the Council of Representatives election.

 

 

More information:
 
Chairman of the Central Electoral Committee, Maria Laukkanen
maria.laukkanen@hamko.fi
 
Executive Director, Tanja-Maria Hyppänen
tj@hamko.fi, tel. 0447221000