Ehdolle asettuminen edustajiston täytevaaliin alkaa 18.11. / Standing for election in the Council of representatives' by-election begins on 18.11.

Edustajistoon valituista ehdokkaista 7 haki hallitukseen, joten edustajiston kokoonpano jäi vajaaksi. Keskusvaalilautakunta on päättänyt järjestää täytevaalit edustajiston täydentämiseksi 21 jäseneen kaudelle 2017.

 

Ehdolle asettuminen täytevaalissa alkaa 18.11.2016 klo 12.00 ja päättyy 8.12.2016 klo 12.00.

 

Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat kaikki Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenvelvoitteensa suorittaneet jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi opiskelijoiksi lukuvuodeksi 2016-2017.

 

Ehdolle asetutaan sähköisellä lomakkeella: https://www.webropolsurveys.com/S/EC911C55CF6CEF2B.par

 

Lomakkeella kysytään opiskelijanumeroasi, jonka voit tarkistaa esimerkiksi Winha-opiskelijasivuilta tai opintotoimistostasi.

 

Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton, joka on useamman kuin yhden ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Linkki vaaliliiton perustamiseen: https://www.webropolsurveys.com/S/690DF3E3DB8D7C92.par

 

Edustajiston vaalit järjestetään sähköisenä jäsenelle lähetettävän äänestyslinkin kautta 10.1.2017 klo 14.00 - 12.1.2017 klo 12.00 välisenä aikana.

 

Lista äänioikeutetuista tarkastetaan 3.1.2017. Kaikki opiskelijat, joilla on voimassaoleva opiskelijakunnan jäsenyys kevätlukukaudelle, ovat oikeutettuja äänestämään edustajistovaaleissa.
 
 

Lue lisää: www.hamko.fi/vaalit

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Because 7 of the Council members were elected to the Student Union’s Board, the Central electoral committee decided to organize a by-election to complement the Council of representatives 2017 to full 21 members.

 

Standing for election in the by-election begins on 18.11.2016 at 12.00 and ends on 8.12.2016 at 12.00.

 

All members of the Student Union who have fulfilled their obligation to the Student Union and are registered as present for the academic year 2016-2017 may stand for election.

 

The standing for election is done by an electronic form: https://www.webropolsurveys.com/S/EC911C55CF6CEF2B.par

 
Your student number will be asked on the form, and you can check it from Winha student pages or from your Student Affairs Office.

 
Candidates may form an electoral coalition, which is a group of more than one candidate and the votes given to the coalition will be counted in favour of its members. Forming an electoral coalition is done by filling an electronic form: https://www.webropolsurveys.com/S/690DF3E3DB8D7C92.par

 

The Council of Representatives election is electronic and the voting link will be sent to all members. The election takes place during 10.1.2017 at 14.00 - 12.1.2017 at 12.00.

 

The list of those eligible to vote will be checked on 3.1.2017. Students who have paid Student Union’s membership for the spring semester are eligible to vote in the Council of Representatives election.

 

 

Read more: www.hamko.fi/elections