Ehdolle asettuminen edustajiston 2015 täydennysvaalissa alkaa 20.4. / Standing for election in Council of representatives 2015 by-election begins 20.4.

Ehdolle asettuminen Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston täydennysvaaliin alkaa 20.4.2015 klo 12 ja päättyy 8.5.2015 klo 16.

 
Edustajiston täydennysvaaleissa täydennetään edustajiston 2015 kokoonpano 21 jäseneen.

 
Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat kaikki Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenvelvoitteensa suorittaneet jäsenet.

 
Ehdolle asetutaan erillisellä lomakkeella, joka toimitetaan opiskelijakunnan toimistolle Visamäen kampukselle (postiosoite: Opiskelijakunta HAMKO, PL 230, 13101 Hämeenlinna) tai skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteeseen sara.holm@hamko.fi.

 

Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton. Vaaliliitto on useamman kuin yhden ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliitossa on annettava yhdelle äänioikeutetulle jäsenelle, joka on ilmoittautunut vaaliliiton ehdokkaaksi, valtuutus toimia vaaliliiton asiamiehenä. Vaaliliiton perustamisasiakirjaan merkitään vaaliliiton nimi. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten yleisesti sopimattomana pidettävä. Vaaliliiton perustamisesta on tehtävä perustamisasiakirja, jonka vaaliliiton asiamies allekirjoittaa kaikkien vaaliliittoon kuuluvien puolesta ja toimittaa opiskelijakunnan toimistolle. Vasta kun vaaliliiton perustamisasiakirja on toimitettu opiskelijakunnalle, voivat ehdokkaat asettua kyseisen vaaliliiton ehdokkaaksi. Ehdokas voi olla ehdolla vain yhdessä vaaliliitossa.

 

Ehdolleasettumislomake ja vaaliliiton perustamislomake tulevat ladattavaksi ehdolleasettumisen alkaessa 20.4.2015. Lomakkeita tulostetaan myös opiskelijakunnan toimistolle Visamäkeen sekä muille kampuksille.

 

Lisätietoja: Sara Holm, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja (sara.holm@hamko.fi)

 

------------------------------------

 

Standing for election in the Student Union of HAMK's Council of Representatives by-election begins on 20.4.2015 at 12:00 and ends on 8.5.2015 at 16:00.

 
In the by-election the Council of representatives 2015 will be completed to 21 members.

 
All members of the Student Union who have fulfilled their obligation to the Student Union may stand for election.

 
The standing for by-election is done by a form, which is either delivered to the Student Union’s office in Visamäki campus (Postal address: Opiskelijakunta HAMKO, PL 230, 13101 Hämeenlinna) or scanned and the copy is emailed to sara.holm@hamko.fi

 
Candidates may form electoral coalitions. An electoral coalition is a group of more than one candidate and the votes given to the coalition will be counted in favour of its members. In an electoral coalition, one of its members, who is entitled to vote, must be authorised to work as the representative for the coalition. The name of the coalition must be written in the coalition charter. The name of the coalition must not offend anyone’s personal rights and it cannot be a commercial/brand name or offensive in any other way. A written charter for forming an electoral coalition must be made and the representative will sign it on behalf of all its members and deliver it the Student Union’s office. Only after the charter has been delivered to the Student Union’s office, can the candidates become candidates of the coalition. A candidate can stand for election in only one coalition.

 

The form for standing for election and the electoral coalition form will be downloaded when the standing for election begins. Printed forms will also be delivered to the Student Union's office and to other campuses.

 

More information: Sara Holm, the chairman of the central election comittee (sara.holm@hamko.fi)