Edustajistoon valittiin 20 ehdokasta, asettuminen täytevaaliin on 14.-24.10. / 20 candidates were chosen for the Council of representatives, standing for by-election is 14.-24.10.

Opiskelijakunnan edustajiston 2017 vaalien ehdokasasettelu päättyi 13.10.2016 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapuneita, ehdokaskelpoisia hakemuksia vastaanotettiin 20 kappaletta. Keskusvaalilautakunta päätti hyväksyä ehdokaskelpoiset hakijat vuoden 2017 edustajistoon.

 

Edustajistoon hyväksytyt ehdokkaat:

 

Nimi Vaaliliitto
Rasmus Anderssén -
Heli Mononen Tradenöörit
Mikael Laitinen Tradenöörit
Mikael Laiti Tradenöörit
Suvi Holopainen Tradenöörit
Arto Haaranen Tradenöörit
Maria Laukkanen -
Maija Kranni -
Mikko Hoikkala -
Markus Luoma -
Niko Angervo Tradenöörit
Sandeep Teja Reddy Vuppalapadu -
Taru Jokinen -
Ville Vestman Tradenöörit
Arttu-Pekka Rantanen Tradenöörit
Mika Tuominen Tradenöörit
Kalle Rantanen Tradenöörit
Emma Kokkonen -
Netta Rajanen -
Susanna Mallander -

 

 

Koska ehdokaskelpoisia hakijoita ei saapunut tarpeeksi määräaikaan mennessä, keskusvaalilautakunta päätti järjestää täytevaalit edustajiston täydentämiseksi 21 jäseneen vuodelle 2017.

 

Ehdolle asettuminen täytevaalissa alkaa 14.10.2016 klo 12.00 ja päättyy 24.10.2016 klo 12.00.

 

Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat kaikki Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenvelvoitteensa suorittaneet jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi opiskelijoiksi lukuvuodeksi 2016-2017.

 

Ehdolle asetutaan sähköisellä lomakkeella: https://www.webropolsurveys.com/S/3735DC5CF551703B.par

 

Lomakkeella kysytään opiskelijanumeroasi, jonka voit tarkistaa esimerkiksi Winha-opiskelijasivuilta tai opintotoimistostasi.

 

Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton, joka on useamman kuin yhden ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliiton muodostaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella: https://www.webropolsurveys.com/S/690DF3E3DB8D7C92.par

 
Vaaliliiton perustamisasiakirjaan merkitään vaaliliiton nimi. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten yleisesti sopimattomana pidettävä. Vaaliliiton perustamisesta on tehtävä perustamisasiakirja, jonka vaaliliiton asiamies allekirjoittaa kaikkien vaaliliittoon kuuluvien puolesta ja toimittaa opiskelijakunnan toimistolle. Vasta kun vaaliliiton perustamisasiakirja on toimitettu opiskelijakunnalle, voivat ehdokkaat asettua kyseisen vaaliliiton ehdokkaaksi. Ehdokas voi olla ehdolla vain yhdessä vaaliliitossa.

 

Edustajiston vaalit järjestetään sähköisenä jäsenelle lähetettävän äänestyslinkin kautta.

 

Ennakkoäänestys alkaa 1.11.2016 klo 9.00 ja päättyy 3.11.2016 klo 21.00.

 

Varsinainen vaalipäivä alkaa 9.11.2016 klo 9.00 ja päättyy klo 16.00. Vaalitulos julkistetaan 10.11.2016 klo 16.00 mennessä.

 

Käyttäjätunnus ja salasana sähköiseen äänestysjärjestelmään toimitetaan ennen vaaleja jäsenen ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteeseen (@student.hamk.fi).

 

 
Lisätietoja:

 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Maria Laukkanen
maria.laukkanen@hamko.fi, p. 0447221005

 

Toiminnanjohtaja Tanja-Maria Hyppänen
tj@hamko.fi, p. 0447221000

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Standing for election in the Student Union’s Council of representatives 2017 election ended on 13.10.2016 at 12:00. There were 20 applications that came by the deadline from eligible candidates. Central election committee made a decision to accept the eligible candidates for the Council of representatives’ term 2017.

 

 

Candidates accepted for the Council of representatives:

 

Name Electoral coalition
Rasmus Anderssén -
Heli Mononen Tradenöörit
Mikael Laitinen Tradenöörit
Mikael Laiti Tradenöörit
Suvi Holopainen Tradenöörit
Arto Haaranen Tradenöörit
Maria Laukkanen -
Maija Kranni -
Mikko Hoikkala -
Markus Luoma -
Niko Angervo Tradenöörit
Sandeep Teja Reddy Vuppalapadu -
Taru Jokinen -
Ville Vestman Tradenöörit
Arttu-Pekka Rantanen Tradenöörit
Mika Tuominen Tradenöörit
Kalle Rantanen Tradenöörit
Emma Kokkonen -
Netta Rajanen -
Susanna Mallander -

 

 

Because there were not enough eligible candidates by the deadline, the central electoral committee decided to organize by-election to complement the Council of representatives 2017 to full 21 members.

 

Standing for election in the by-election begins on 14.10.2016 at 12.00 and ends on 24.10.2016 at 12.00.

 

All members of the Student Union who have fulfilled their obligation to the Student Union and are registered as present for the academic year 2016-2017 may stand for election.
 

The standing for election is done by an electronic form: https://www.webropolsurveys.com/S/3735DC5CF551703B.par

 
Your student number will be asked on the form, and you can check it from Winha student pages or from your Student Affairs Office.

 
Candidates may form an electoral coalition, which is a group of more than one candidate and the votes given to the coalition will be counted in favour of its members. Forming an electoral coalition is done by filling an electronic form: https://www.webropolsurveys.com/S/690DF3E3DB8D7C92.par

 
In an electoral coalition, one of its members, who is entitled to vote, must be authorised to work as the advocate for the coalition. Candidates who are selected to the Council of representatives through electoral coalition form their own representative group. The name of the coalition must be written in the coalition charter. The name of the coalition must not offend anyone’s personal rights and it cannot be a commercial/brand name or offensive in any other way. A candidate can stand for election in only one coalition.

 

The Council of Representatives election is electronic and the voting link will be sent to all members.

 

The advance voting will begin on 1.11.2016 at 9.00 and end on 3.11.2016 at 21.00.

 

The election date is 9.11.2016. The voting starts at 9.00 and ends at 16.00. Election results will be announced by 10.11.2016, 16.00 o’clock.

 

The user name and password for the electronic voting system will be sent to the Student Union member’s HAMK email address ([at]student.hamk.fi).

 

 

More information:

 

Chairman of the Central Electoral Committee, Maria Laukkanen
maria.laukkanen@hamko.fi, tel. 0447221005

 

Executive Director, Tanja-Maria Hyppänen
tj@hamko.fi, tel. 0447221000