Edustajiston 2017 vaalikuulutus / Council of Representatives 2017 election announcement

Ehdolle asettuminen Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston vaaliin alkaa maanantaina 5.9.2016 klo 12.00 ja päättyy torstaina 13.10.2016 klo 12.00.

 

Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa opiskelijakunnassa. Se muodostaa kannan suuriin linjoihin, vahvistaa hallituksen valmistelemat asiakirjat ja päättää muun muassa opiskelijakunnan talouden ja toiminnan suuntaviivoista.

 

Edustajiston vaaleissa valitaan 21 edustajiston jäsentä toimikaudelle 2017. Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat kaikki Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenvelvoitteensa suorittaneet jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi opiskelijoiksi lukuvuodeksi 2016-2017.

 

Ehdolle asetutaan sähköisellä lomakkeella, jonka linkki julkaistaan ehdolle asettumisen alkaessa.

 

Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton, joka on useamman kuin yhden ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliiton muodostaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Vaaliliitossa on annettava yhdelle äänioikeutetulle jäsenelle, joka on ilmoittautunut vaaliliiton ehdokkaaksi, valtuutus toimia vaaliliiton asiamiehenä. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten yleisesti sopimattomana pidettävä. Ehdokas voi olla ehdolla vain yhdessä vaaliliitossa.

 

Edustajiston vaalit järjestetään sähköisenä jäsenelle lähetettävän äänestyslinkin kautta.

 

Ilmoitus vaalien järjestämisestä annetaan 13.10.2016. Vaalitoimitsijat nimetään 25.10.2016.

 

Ennakkoäänestys alkaa 1.11.2016 klo 9.00 ja päättyy 3.11.2016 klo 21.00.

 

Varsinainen vaalipäivä alkaa 9.11.2016 klo 9.00 ja päättyy klo 16.00. Vaalitulos julkistetaan 10.11.2016 klo 16.00 mennessä.

 

Lista äänioikeutetuista tarkastetaan 25.10.2016. Kaikki opiskelijat, jotka ovat täyttäneet jäsenvelvoitteensa tähän aikaan mennessä, ovat oikeutettuja äänestämään edustajistovaaleissa.

 

Käyttäjätunnus ja salasana sähköiseen äänestysjärjestelmään toimitetaan ennen vaaleja jäsenen ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteeseen (@student.hamk.fi).

 

Lisätietoja:

 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Maria Laukkanen
maria.laukkanen@hamko.fi, p. 0447221005

 

Toiminnanjohtaja Tanja-Maria Hyppänen
tj@hamko.fi, p. 0447221000

 

----------------------------------------------------------------------

 

Standing for election in the Student Union of HAMK’s Council of Representatives election begins on Monday 5.9.2016 at 12.00 and ends on Thursday 13.10.2016 at 12.00.

 

Council of Representatives is the highest decision-making body in the Student Union. The Council of Representatives is in charge of defining policies and it confirms, for example, the plan of work and the budget for the Student Union.

 

In the Council of Representatives election, the 21 members of the Council are chosen for the term 2017. All members of the Student Union who have fulfilled their obligation to the Student Union and are registered as present for the academic year 2016-2017 may stand for election.

 

The standing for election is done by an electronic form. The link to the form will be published as the standing for election begins.

 

Candidates may form electoral coalitions, which is done by filling an electronic form. An electoral coalition is a group of more than one candidate and the votes given to the coalition will be counted in favour of its members. In an electoral coalition, one of its members, who is entitled to vote, must be authorised to work as the advocate for the coalition. Candidates who are selected to the Council of representatives through electoral coalition form their own representative group. The name of the coalition must be written in the coalition charter. The name of the coalition must not offend anyone’s personal rights and it cannot be a commercial/brand name or offensive in any other way. A candidate can stand for election in only one coalition.

 

The Council of Representatives election is electronic and the voting link will be sent to all members.

 

The announcement on organizing the election will be published on 13.10.2016. The electoral officials will be named on 25.10.2016.

 

The advance voting will begin on 1.11.2016 at 9.00 and end on 3.11.2016 at 21.00.

 

The election date is 9.11.2016. The voting starts at 9.00 and ends at 16.00. Election results will be announced by 10.11.2016, 16.00 o’clock.

 

The list of those eligible to vote will be checked on 25.10.2016. All students, who have fulfilled their obligation to the Student Union by that time, are eligible to vote in the Council of Representatives election.

 

The user name and password for the electronic voting system will be sent to the Student Union member’s HAMK email address ([at]student.hamk.fi).

 

 

More information:

 

Chairman of the Central Electoral Committee, Maria Laukkanen
maria.laukkanen@hamko.fi, tel. 0447221005

 

Executive Director, Tanja-Maria Hyppänen
tj@hamko.fi, tel. 0447221000