Edustajiston 2015 täydennysvaalit / Council of representatives 2015 by-election

Ehdolle asettuminen Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston täydennysvaaliin alkaa maanantaina 20.4.2015 klo 14:00 ja päättyy perjantaina 8.5.2015 klo 16.00. 

 

Edustajiston täydennysvaaleissa täydennetään edustajiston 2015 kokoonpano 21 jäseneen. 

 

Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat kaikki Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenvelvoitteensa suorittaneet jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi opiskelijoiksi lukuvuodeksi 2014–2015. Edustajiston työ- ja kokouskieli on suomi. 

 

Ehdolle asetutaan erillisellä lomakkeella, joka toimitetaan opiskelijakunnan toimistolle osoitteeseen Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna (Visamäen kampus, C-talo) tai skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteeseen sara.holm@hamko.fi

 

Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton. Vaaliliitto on useamman kuin yhden ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliitossa on annettava yhdelle äänioikeutetulle jäsenelle, joka on ilmoittautunut vaaliliiton ehdokkaaksi, valtuutus toimia vaaliliiton asiamiehenä. 

Vaaliliiton perustamisasiakirjaan merkitään vaaliliiton nimi. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten yleisesti sopimattomana pidettävä. Vaaliliiton perustamisesta on tehtävä perustamisasiakirja, jonka vaaliliiton asiamies allekirjoittaa kaikkien vaaliliittoon kuuluvien puolesta ja toimittaa opiskelijakunnan toimistolle. Vasta kun vaaliliiton perustamisasiakirja on toimitettu opiskelijakunnalle, voivat ehdokkaat asettua kyseisen vaaliliiton ehdokkaaksi. Ehdokas voi olla ehdolla vain yhdessä vaaliliitossa. 

 

Ehdolle asettumislomakkeen sekä vaaliliiton perustamisasiakirjan voit ladata alla olevista linkeistä: 
Ehdolleasettumislomake 
Vaaliliiton perustamisasiakirja 

 

Edustajiston täydennysvaalit järjestetään sähköisenä jäsenelle lähetettävän äänestyslinkin kautta 15. - 22.5.2015  välisenä aikana. 

 

Ennakkoäänestys alkaa perjantaina 15.5. klo 12 ja päättyy keskiviikkona 22.5. klo 09:59. 

 

Varsinainen vaalipäivä alkaa torstaina 28.5.2015 klo 10:00 ja päättyy klo 16:00. Vaalitulos julkistetaan 28.5.2015. 

 

Lista äänioikeutetuista tarkastetaan 8.5.2015. Kaikki opiskelijat, jotka ovat täyttäneet jäsenvelvoitteensa tähän aikaan mennessä, ovat oikeutettuja äänestämään edustajiston täydennysvaaleissa. 

 
Käyttäjätunnus ja salasana sähköiseen äänestysjärjestelmään toimitetaan ennen vaaleja jäsenen ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteeseen (@student.hamk.fi). 

 

Lisätietoja: Sara Holm, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
sara.holm@hamko.fi

 

-----------------------------------

 

Standing for election in the Student Union of HAMK’s Council of Representatives by-election begins on Monday 20.4.2015 at 14:00 and ends on Friday 8.5.2015 at 16:00. 

 

In the by-election the Council of representatives 2015 will be completed to 21 members.

 

All members of the Student Union who have fulfilled their obligation to the Student Union and are registered as present for the academic year 2014-2015 may stand for election. The working language of the Council of Representatives is Finnish. 

 

The standing for election is done by a form, which is either delivered to the Student Union’s office in Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna (Visamäki campus, building C) or scanned and the copy is emailed to sara.holm@hamko.fi

 

Candidates may form electoral coalitions. An electoral coalition is a group of more than one candidate and the votes given to the coalition will be counted in favour of its members. In an electoral coalition, one of its members, who is entitled to vote, must be authorised to work as the representative for the coalition. The name of the coalition must be written in the coalition charter. The name of the coalition must not offend anyone’s personal rights and it cannot be a commercial/brand name or offensive in any other way. A written charter for forming an electoral coalition must be made and the representative will sign it on behalf of all its members and deliver it the Student Union’s office. Only after the charter has been delivered to the Student Union’s office, can the candidates become candidates of the coalition. A candidate can stand for election in only one coalition. 

 

The standing for election and forming an electoral coalition forms can be downloaded from these links (only in Finnish): 
Ehdolleasettumislomake 
Vaaliliiton perustamiasiakirja 

 

The Council of Representatives by-election is electronic and it will take place between 15.-22.5.2015. The voting link will be sent to all members. 

 

The advance voting will begin on Friday 15.5.2015 at 12:00 and end on Wednesday 22.5.2015 at 9:59. 

 

The election date is Thursday 28.5.2015 and the voting starts at 10:00 and ends at 16:00. Election results will be announced 28.5.2015. 

 

The list of those eligible to vote will be checked on 8.5.2015. All students, who have fulfilled their obligation to the Student Union by that time, are eligible to vote in the Council of Representatives election. 

 

The user name and password for the electronic voting system will be sent to the Student Union member’s HAMK email address ([at]student.hamk.fi).

 

More information: Sara Holm, the chairman of the central election committee

sara.holm@hamko.fi