Anniina Sippola SAMOKin hallitukseen 2014 / Anniina Sippola for SAMOK Executive Committee 2014

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ilolla esittää Anniina Sippolaa Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto -  SAMOK ry:n hallitukseen vuodelle 2014.

 

Anniinan ura opiskelijakunnassa on kestänyt jo kunnioitettavan ajan ja nyt on aika jatkaa opiskelijoiden edunvalvonnan kehittämistä valtakunnan tasolla.

 

Anniinan aktiivitoiminta on alkanut opiskelijakunnan riveissä jo 2011 heti edustajiston varapuheenjohtajan paikalta.

 

Vuonna 2012 Anniina harppasi edustajiston luottamusta nauttien hallituksen puheenjohtajan rooliin.

 

”Vuoden 2012 puheenjohtajakauden suuria askelia olivat opiskelijakunnan strategian ja poliittisen ohjelman luominen ja siinä työssä onnistuttiin. Työtä tehdessä nousi myös ilmi laajoja kehitysalueita

opiskelijapalautejärjestelmän kehittämisessä, jonka vuoksi päätin jatkaa opiskelijakunta uraani vielä vuoden juuri näissä kehitystöissä”, Anniina sanoo.

 

Vuoden 2013 Anniina on toiminut opiskelijakunnan hallituksessa vastaten juuri ammattikorkeakoulun  opiskelijapalautejärjestelmän kehittämisestä opiskelijakunnan silmin.

 

”Anniinan rooli opiskelijakunnan kehittämistyössä oli puheenjohtajakaudella merkittävä. Sen pohjalta työtä on ollut luontevaa ja helppoa jatkaa, ” Hallituksen puheenjohtaja Riku Kemppinen kiittelee.

 

"Tämä vuosi on ollut monelle opiskelijakunnalle sekä ammattikorkeakoululle työläs mm. toimilupaprosessin vuoksi, ja korkeakoulun kehittämistyö ei tekemällä lopu,” Anniina toteaa. ”Juuri tästä syystä halu tehdä työtä myös valtakunnan tasolla on niin suuri, että haen SAMOKin hallitukseen”, hän toteaa.

 

Voit tutustua ehdokkaaseen ja kampanjaan facebookissa https://www.facebook.com/anniinasippolasamokinhallitukseen.

 

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry on ammattikorkeakouluopiskelijoiden valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Student Union of HAMK UAS is proud to present Anniina Sippola as a candidate for the Executive Committee of The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences (SAMOK) for the year 2014.

 

Anniina’s career in the Student Union has already lasted for a respectable time and now it is time for her to continue the work of developing the supervision of students’ interests on a national level.

 

Anniina has been a student activist since the year 2011 when she became the vice chairperson for the Council of Representatives.

 

In the year 2012, with the support from the Council, she leaped into the role of the president of the Board of the Student Union.

 

“During the 2012 presidency, the major steps were creating the Student Union’s strategy and political program and we succeeded in that work. The processes uncovered vast areas for development in the student feedback system, which was the reason why I wanted to continue my work in the Student Union for one more year”, Anniina says.

 

In 2013, Anniina’s responsibility on the Board of the Student Union has been developing the student feedback system from the Student Union’s point of view.

 

“Anniina’s role in developing the Student Union during her presidency has been significant. It has felt natural and easy to continue the work after her”, commends the current president Riku Kemppinen.

 

“This year has been laborious to many student unions as well as universities of applied sciences because of, for example, the licensing process, and the development work of universities of applied sciences is never done”, Anniina notes. “This is also why I want to work on a national level and am a candidate for SAMOK’s Executive Committee”, she states.

 

Please visit the candidate’s profile and campaign page on Facebook: https://www.facebook.com/anniinasippolasamokinhallitukseen

 

The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences (SAMOK) is a national, politically independent organisation for students at universities of applied sciences.