Ammattikorkeakouluille myönnettiin 24 toimilupaa

Valtioneuvosto myönsi torstaina uudet toimiluvat ammattikorkeakouluille. Ennakoidusti luvan saivat kaikki hakijat eli yhteensä 24 ammattikorkeakoulun ylläpitäjää. Myönnettyihin toimilupiin sisältyy 20 ammattikorkeakoulun osalta kehittämisvelvoitteita.

 

Tällä toimilupakierroksella ammattikorkeakoulujen määrä pysyy kutakuinkin ennallaan, mutta ammattikorkeakoulujen toimipisteet ja paikkakunnat vähenevät koulujen keskittäessä etenkin nuorten tutkintoihin johtavaa koulutustaan. Toimilupaprosessin myötä ammattikorkeakoulujen toimintapaikkakuntien määrä vähenee alle 50 paikkakuntaan, kun vuonna 2010 ammattikorkeakoulujen toimipaikkakuntia oli 62.

 

Toimiluvissa määritellään, mitä ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä kunkin ammattikorkeakoulun tulee antaa. Lisäksi toimiluvissa määrätään oikeudesta antaa ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja sekä oikeudesta järjestää ammatillista opettajankoulutusta. Toimilupa määrittää myös ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielen.

 

Toimilupien uudistaminen on osa laajempaa ammattikorkeakoulu-uudistusta.

 

Lähteet:

 

OKM

Helsingin Sanomat