Amk-opiskelijat luottavat taitoihinsa, mutta työn löytäminen huolestuttaa silti

(Only in Finnish)

 

Suomalaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat luottavaisia hankkimaansa ammattitaitoon, mutta työelämään siirtyminen stressaa silti. Asia selviää kyselystä, jonka tuottivat yhteistyönä Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry sekä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK.

 

Kyselyn mukaan naiset ovat hieman miehiä epävarmempia siirtyessään työelämään. Heistä useampi kuin joka kolmas oli huolissaan omasta pärjäämisestään työelämässä, kun miehistä näin ajatteli reilu neljännes.

 

Miehistä yli puolet ilmoitti olevansa innostuneita siirtymään työelämään: he luottavat ammattitaitoonsa ja kokevat tuntevansa työelämän pelisäännöt. Naisista näin vastasi alle puolet. Vastaajista 16 % totesi, että ei luota omaan ammattitaitoonsa.

 

Naisten epävarmempi asenne työelämää kohtaan tulee esille myös kun verrataan keskenään saman alan nais- ja miesopiskelijoita, esimerkiksi tradenomeja ja insinöörejä.

 

Eniten työelämään siirtymisessä useimpia innostavat mahdollisuus elää itsenäisemmin ja mahdollisuus soveltaa oppimaansa työelämässä. Opiskelijoista puolet ilmoitti odottavansa työelämään siirtymistä, luottavansa ammattitaitoonsa ja tuntevansa työelämän pelisäännöt. Lisäksi lähes puolet ilmoitti tuntevansa toimialansa ja tietävänsä millaisiin tehtäviin koulutuksellaan voivat hakea.

 

Vastaajista 60 % piti koulunsa työelämäopetusta erittäin hyvänä tai hyvänä. Opiskelijoista kuitenkin yli 70 % toivoi lisää yritysten ja työelämän ammattilaisten luentoja osana koulutustaan.

 

Kyselyn mukaan koulussa annettu työelämäopetus lisää opiskelijoiden tietämystä työelämän pelisäännöistä ja vähentää heidän pelkoaan työelämään siirtymistä kohtaan.

 

Työelämään-kyselyyn vastasi huhti-toukokuun vaihteessa 5891 ammattikorkeakouluopiskelijaa ympäri Suomen.

 

Lue koko raportti: Työelämään.fi -kysely_2013

 

Lisätietoja:

 

koulutuspoliittinen asiantuntija, SAMOK, Veli-Matti Taskila, puh. 050 389 1013
Joni Vainikainen, STTK-Opiskelijoiden johtoryhmän puheenjohtaja, puh. 040 548 7938