Työntekijät

Aleksi Kurvi

Toiminnanjohtaja

 

Toiminnanjohtajan toimenkuvaan kuuluu suunnitella ja koordinoida opiskelijakunnan toimintaa ja taloutta. Toiminnanjohtaja vastaa myös opiskelijakunnan hallinnosta ja palveluista.

 

Puhelin: +358 44 722 1000

Sähköposti: aleksi.kurvi[at]hamko.fi

 

Inka Panttila

Asiantuntija, jäsenpalvelut ja viestintä

 

Jäsenpalveluiden ja viestinnän asiantuntija palvelee opiskelijoita opiskelijakunnan palvelupisteellä opiskelijakorttiin ja jäsenyyteen liittyvissä asioissa. Asiantuntija vastaa myös opiskelijakunnan viestinnästä.

 

Puhelin: +358 44 722 1003

Sähköposti: inka.panttila[at]hamko.fi

 

Emma Kokkonen

Asiantuntija, ohjaus ja opiskelukyky

 

Ohjauksen ja opiskelukyvyn asiantuntija suunnittelee ja kehittää opiskelijakunnan tuutorointitoimintaa, järjestää tapahtumia ja tuottaa materiaalia tuutoritoiminnan tueksi.

 

Puhelin: +358 44 722 1002
Sähköposti: emma.kokkonen[at]hamko.fi

 

Ville Lempola

Asiantuntija, koulutuksen laatu ja työura

 

Koulutuksen laadun ja työuran asiantuntijan vastuualueisiin kuuluu opiskelijakunnan laatu- ja palautejärjestelmä sekä opiskelijakunnan ja opiskelijoiden valmistaminen HAMKin tulevan laatuauditointiin. Lisäksi asiantuntija osallistuu HAMKin palautejärjestelmien ja opiskelijoiden urapalveluiden kehittämiseen yhteistyössä HAMKin henkilökunnan kanssa.

 

Puh: +358 44 722 1007

Sähköposti: ville.lempola[at]hamko.fi