Tuutorointi

Tuutorit luovat ryhmähenkeä

Tuutorit ovat kokeneita opiskelijoita, jotka auttavat uusia opiskelijoita. Tuutoreihin voi ottaa yhteyttä jo kesällä hyväksymiskirjeen saatuasi ja tapaat heidät orientaatioviikolla. He neuvovat, tiedottavat ja kannustavat, jotta opinnot starttaisivat ja jatkuisivat mahdollisimman mukavasti. Tuutoreita tapaa koko opiskelun ajan muun muassa Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan tapahtumissa.

 

Tuutorit on helppo tunnistaa ainakin seuraavista ulkoisista tunnusmerkeistä:

 

• Tuutoripaita - päällä aina kun jotain tapahtuu. Tuutoripaita on tuutorin virka-asu ja yhdistettynä opiskelijahaalareihin se on varma tapa erottua edukseen.

• Tuutorimerkki – vain HAMKOn tuutoreille annettava haalarimerkki. Tuutorimerkkiä ei voi ostaa, se on ansaittava!

Ryhdy tuutoriksi!

Opiskelijakunta hakee vuosittain opiskelijoita mukaan tuutoritoimintaan. Opiskelijakunta kouluttaa joka kevät noin 100 uutta tuutoria. Kaikkien tuutoreiden on käytävä tuutoreiden peruskoulutuksen I ja II osa voidakseen toimia tuutoreina. Tuutoritoiminnasta saa uusia kokemuksia, ystäviä, vapaa-ajan toimintaa ja opintopisteitä. Vertaistuutorin tuutorikausi kestää yhden vuoden ja siitä voi saada 3-5 opintopistettä (lisätiedot täältä).

 

Ensimmäisen tuutorivuoden jälkeen on mahdollista jatkaa tuutorointia vielä vastuutuutorina. Vastuutuutorina olet entistä tiiviimmin mukana oman koulutuksesi, kuin myös koko korkeakoulun ohjausjärjestelmän kehittämisessä sekä toimit tukena ja turvana uusille vertaistuutoreille. Kummankin tuutorikauden aikana on myös mahdollista erikoistua kansainvälisiksi tuutoreiksi lisäkoulutuksen kautta.

>> Hae tuutoriksi! <<

 

Kuvaaja: Iikka Pietilä

 

Tuutorin tehtävät

Tuutoreille kuuluu monia erilaisia tehtäviä. Tuutorit mm. avustavat sekä hakijoita että henkilökuntaa pääsykokeissa, ohjaavat uusia opiskelijoita orientaatioviikolla ja osallistuvat yksiköiden orientaatiotapahtumien suunniteluun ja toteutukseen. Myös erikoistumiskoulutukset tuovat mukanaan erilaisia tehtäviä.

 

Kaikille tuutoreille yhteisiä velvollisuuksia ovat

 

• koulutuksiin osallistuminen (peruskoulutuksen I ja II osa ovat kaikille pakolliset).
• Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan sekä jäsenyyden tuomien etujen esittely uusille opiskelijoille
• uusien opiskelijoiden tutustuttaminen opiskeluun HAMKissa.
• uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan välisenä linkkinä toimiminen.
• uusien opiskelijoiden tukeminen ja toisiinsa tutustuttaminen ryhmän sisällä.
• vapaa-ajan aktiviteettien järjestäminen oman aikataulun puitteissa (peli- ja saunaillat, juhlat yms. tapahtumat).

 

Tuutoreilla saattaa myös olla oman koulutusohjelmansa tai yksikkönsä määräämiä tehtäviä, joita ei ole tässä lueteltu. Niistä saat enemmän tietoa omalta opinto-ohjaajaltasi tai oman koulutuksesi vastuutuutoreilta.

 

Lisätiedot tuutoroinnista

Tuutoroinnista vastaa asiantuntija Emma Kokkonen, emma.kokkonen[at]hamko.fi / +358 44 722 1002.