Sanasto

Alkupamaus

Opiskelijakunnan syyskuussa järjestämä lukukaudenavajaistapahtuma, joka kokoaa yhteen opiskelijat kaikista HAMKin toimipisteistä. Alkaa perinteisesti Ryöminki-rastiradalla Hämeenlinnan keskustassa ja päättyy mahtaviin bileisiin.

 

Alumni

HAMKista valmistunut opiskelija, joka on rekisteröitynyt HAMKin alumniksi.

 

Edustajisto

Käyttää ylintä valtaa opiskelijakunnassa ja vastaa esimerkiksi talouden suuntaviivoista. 21 jäsentä. Valitaan vaaleilla vuodeksi kerrallaan opiskelijakunnan jäsenistön keskuudesta. Kokoukset avoimia kaikille jäsenille. Lyhenteenä yleisesti edari.

 

Fuksi

Ensimmäisen vuoden opiskelija.

 

Haalarimerkki

Haalareiden koristus, joita voi ostaa tai ansaita. Opiskelijakunta myy haalarimerkkejä palvelupisteellä sekä tapahtumien yhteydessä. Alkupamauksen ja Loppurysäyksen ennakkolippuina toimivat joka vuosi haalarimerkit, jotka saat ostaessasi lipun tapahtumaan.

 

Halko

Yleisesti käytetty lyhenne hallituksen kokouksesta.

 

Hallitus

Käyttää opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Edustajisto valitsee hallituksen, jonka kokoonpano on vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme jäsentä. Toimikausi yksi vuosi.

 

HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu.

 

HAMKO

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta.

 

Hamksteri

Opiskelijakunnan söpö ja ihana maskotti.

 

HOPS

Hämeenlinnan seudun opiskelija-asuntosäätiö.

 

Kastajaiset / Tursajaiset

Uusien opiskelijoiden alkutapahtuma, jossa on mahdollisuus tutustua kanssaopiskelijoihin.

 

Keskusvaalilautakunta

Valitaan hoitamaan edustajiston vaalien järjestäminen. 3 jäsentä.

 

Kumppaniyhdistys

Rekisteröity yhdistys, jonka jäsenistä enemmistö on HAMKin opiskelijoita. Kumppaniyhdistyksen toiminnan tulee kohdistua HAMKin opiskelijoihin ja edistää heidän etujaan.

 

Kuukausitiedote

Opiskelijakunta lähettää kaikille HAMKin opiskelijoille kuukauden alussa (poikkeuksena kesäkuukaudet) sähköisen kuukausitiedotteen, johon on kerätty opiskelijakunnan ajankohtaisia uutisia.

 

KV

Kansainvälinen (toiminta)

 

Loppurysäys

Vastaava tapahtuma kuin Alkupamaus, mutta järjestetään keväällä ennen lukuvuoden päättymistä. Myös Loppuryäystä edeltää Ryöminki-rastirata.

 

Lukuvuositarra

Kertoo, että opiskelijakorttisi on voimassa ja jäsenmaksusi on maksettu. Uuden tarran voi hakea joko toimipisteesi opiskelijayhdistykseltä tai HAMKOn palvelupisteeltä.

 

Moduuli

15 opintopisteen osia, joista opinnot koostuvat. Osa moduuleista on yhteisiä, mutta osaan voi ottaa opintoja muista korkeakouluista Suomesta tai ulkomailta sekä valita vapaammin opintojen suoritustavan.

 

Moodle

Verkkoympäristö, josta löytyy esimerkiksi kurssimateriaalia.

 

OP

Opintopiste. Yksi op vastaa 27h opiskelua.

 

Opiskelijakortti

Tunnus opiskelijakunnan jäsenyydestä. Kortilla saat lukuisia etuja ja alennuksia sekä todistat opiskelijastatuksesi.

 

Opiskelijakunta

Lakisääteinen opiskelijoiden edunvalvontaorganisaatio, joka pitää huolta opiskelijan oikeuksista.

 

Ryöminki

Alkupamausta ja Loppurysäystä edeltävä rastirata.

 

SAMOK

Suomen opiskelijakuntien liitto (www.samok.fi)

 

Sitsit

Pöytäjuhla, joissa syödään, lauletaan juomalauluja ja pidetään puheita sekä joissain tapauksissa seurataan myös ohjelmaa.

 

TKI

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

 

Tutkintolautakunta

Ammattikorkeakoulun sisäinen opiskelijoiden opintosuorituksia koskevia oikaisupyyntöjä käsittelevä toimielin.

 

Tuutori

Tuutorikoulutuksen käynyt opiskelija, jonka tehtävänä on auttaa uusia opiskelijoita opintojen alkuun. Tuutorin toimintakausi on kaksi vuotta. Toiminnasta saa opintopisteitä.

 

YAMK

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

 

Yammer

Opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitettu yleinen tiedotuskanava ja ryhmien sisäinen keskustelufoorumi.