Poissaolo ja ero

Jäsenyyden siirtäminen (poissaolovuodet)

Lukuvuositarran noutamatta jättämistä ei katsota jäsenyysoikeuden siirtämiseksi, vaan jäsenyysoikeus on voimassa automaattisesti maksetun ajan.

 

Jäsenyysoikeutta voi siirtää ilmoittamalla poissaolosta kirjallisesti opiskelijakunnalle. Jos opiskelija on poissaolevana syyslukukauden tai koko lukuvuoden, siitä on ilmoitettava 30.9. mennessä. Jos opiskelija on poissaolevana kevätlukukauden, tulee poissaolo ilmoittaa 31.1. mennessä.

 

Jäsenyysoikeutta ei voi enää siirtää, kun opiskelijakorttiin on liimattu lukukausi- tai lukuvuositarra.

 

Lisätietoja jäsenyyden siirtämisestä ja eroamisesta saat opiskelijakunnan toiminnanjohtajalta, tj@hamko.fi tai puh. 044 722 1000.

 

Eroaminen

Opiskelijakunnan jäsen voi erota opiskelijakunnasta ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle tai suullisesti edustajiston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Kirjallinen eroilmoitus tulee toimittaa alla olevaan osoitteeseen:

 

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
PL 230 (Vankanlähde 9)
13101 HÄMEENLINNA

 

Kun opiskelijakunnan jäsen eroaa opiskelijakunnasta, on hänellä oikeus hakea palautusta käyttämättä jääneistä jäsenmaksuistaan. Tällöin opiskelijan tulee palauttaa opiskelijakortti sekä eroilmoituslomake opiskelijakunnan toimistolle. Huomaathan, että liittymismaksua (4,9 €) ja kortin valmistuskuluja (15,10 € tai ISIC-yhdistelmäkorteissa 30,10 €) ei palauteta. Jäsenmaksupalautuksesta vähennetään 5 €:n käsittelykulu.

 

Jäsenmaksu palautetaan täysinä lukukausina seuraavasti:

• syyslukukauden / koko lukuvuoden jäsenmaksupalautus on haettava 30.9. mennessä
• kevätlukukauden palautus on haettava 31.1. mennessä