Poissaolo ja ero

Jäsenyyden siirtäminen (poissaolovuodet)

Lukuvuositarran noutamatta jättämistä ei katsota jäsenyysoikeuden siirtämiseksi, vaan jäsenyysoikeus on voimassa automaattisesti maksetun ajan.

 

Jäsenyysoikeutta voi siirtää ilmoittamalla poissaolosta kirjallisesti opiskelijakunnalle (sähköpostitse hamko(at)hamko.fi). Jos opiskelija on poissaolevana syyslukukauden tai koko lukuvuoden, siitä on ilmoitettava 30.9. mennessä. Jos opiskelija on poissaolevana kevätlukukauden, tulee poissaolo ilmoittaa 31.1. mennessä.

 

Jäsenyysoikeutta ei voi enää siirtää, kun opiskelijakorttiin on liimattu lukukausi- tai lukuvuositarra.

 

Lisätietoja jäsenyyden siirtämisestä ja eroamisesta saat asiantuntija Inka Panttilalta, inka.panttila(at)hamko.fi tai puh. 044 722 1003.

 

Eroaminen

Opiskelijakunnan jäsen voi erota opiskelijakunnasta ilmoittamalla siitä opiskelijakunnalle eroilmoituslomakkeella. Eroilmoituslomake on saatavissa opiskelijakunnan toimistolta pyydettäessä.

 

Jäsen voi ilmoittaa erostaan toimittamalla eroilmoituslomakkeen täytettynä pyydetyillä tiedoilla sekä opiskelijakortin opiskelijakunnan hallitukselle. Opiskelijakunnan hallitus vahvistaa eron seuraavassa mahdollisessa kokouksessa.

 

Kirjallinen eroilmoitus ja opiskelijakortti tulee toimittaa alla olevaan osoitteeseen:

 

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
PL 230 (Vankanlähde 9)
13101 HÄMEENLINNA

 

Kun opiskelijakunnan jäsen eroaa opiskelijakunnasta, on hänellä oikeus hakea palautusta käyttämättä jääneistä jäsenmaksuistaan. Palautusta maksetaan täysistä käyttämättömistä lukukausista eli puolivuotisjaksoista.

 

Mikäli haluat jäsenmaksupalautuksen syyslukukaudesta, toimita eroilmoituslomake ja opiskelijakorttisi toimistollemme viimeistään 30.9.

 

Mikäli haluat jäsenmaksupalautuksen kevätlukukaudesta, toimita eroilmoituslomake ja opiskelijakorttisi toimistollemme viimeistään 31.1.

 

Etukäteen maksettuja ja käyttämättömiä jäsenmaksuja ei palauteta, mikäli:

1) jäsen ei ole toimittanut opiskelijakorttia opiskelijakunnalle eroilmoituksen yhteydessä.

2) Maksettavien palautusten suuruus on alle 20,00 € käsittelykulun vähentämisen jälkeen.

 

Jäsenmaksupalautuksia maksettaessa palautettavista kausista vähennetään 5,00 € käsittelykulu.

 

Jäsenmaksupalautuksia maksettaessa palautusta ei makseta:

1) opiskelijakunnan liittymismaksusta

2) Opiskelijakortin toimitusmaksusta.

 

Jäsenmaksupalautukset maksetaan kaksi kertaa vuodessa, 30.6. sekä 31.12.