Opiskelijan toimeentulo

Kelan pikaopas opintoetuuksiin

 

HAMKin opintotukineuvonnan yhteystiedot

 

Opiskelijoilla on opintojen aikana oikeus erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin. Keskeisimmät näistä ovat: 

 

Opintoraha, jota voit hakea, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan. Jos käyt töissä opintojesi ohessa, muistathan pitää huolen, etteivät tulorajasi ylity. Voit tarvittaessa palauttaa liikaa maksetun opintotuen aina seuraavan vuoden toukokuun loppuun asti. Jos haluat nostaa tulorajaasi, vähennä opintotukikuukausien määrää, esim. katkaise opintotuki väliaikaisesti. Opintoraha edellyttää opintojen etenemistä, jokaista tukikuukautta kohti sinun tulee suorittaa keskimäärin vähintään 5 opintopistettä ja jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä (vähimmäissuoritusvaatimus). Lue lisätietoja Kelan nettisivuilta.

 

Yleistä asumistukea voit hakea, kun olet tehnyt vuokrasopimuksen. Huomioithan, erityisesti jos asut kimppakämpässä, että yleinen asumistuki maksetaan yhteisesti koko ruokakunnalle.  Samaan ruokakuntaan kuuluvat: 

  • samassa asunnossa tai eri asunnossa asuva avo- tai aviopuoliso ja alaikäiset lapset 
  • samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset (isovanhemmat, vanhemmat ja lapset) 
  • yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet 
  • erillisillä vuokrasopimuksilla asunnon vuokranneet, jos he ovat yhteisvastuussa koko asunnon vuokrasta (vs. jokainen on vastuussa vain ja ainoastaan omasta osuudestaan, tämä Aamulehden juttu aiheesta avaa tilannetta aika hyvin).

 

Esimerkiksi kesätyötulosi voivat vaikuttaa yleisen asumislisän määrään. Jos asumistukeen vaikuttavat tulot suurenevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk edellisen päätöksen tuloihin verrattuna, asumistuki pitää tarkistaa. Ilmoita muutoksista verkossa www.kela.fi/asiointi

 

Lisätietoa yleisestä asumistuesta Kelan nettisivuilla.

 

Opintolainaa voit hakea pankista saatuasi opintolainan valtiontakauksen. Lue lisää opintolainasta Kelan nettisivuilta.

 

Lisätietoa opintotuesta Kelan nettisivuilla.

 

Kelan yhteystiedot: 

puh. 020 692 209 (ma-pe klo 8-17) 

www.kela.fi/opiskelijat 

www.kela.fi/asiointi 

Kela tiedottaa opiskelijoille myös Facebookissa.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

HAMKin opintotukineuvonta tiedottaa opiskelijoita ajankohtaisista opintotukiasioista ja antaa yleisneuvontaa opintotukeen liittyen. Kela antaa henkilökohtaista neuvontaa esim. opintojen edistymisen seurantaan, opintotukikuukausiin ja tulonvalvontaan liittyen. Opiskelija voi ottaa kaikissa opintotukeen liittyvissä asioissa yhteyttä Kelaan.

 

HAMKin opintotukineuvonnan yhteystiedot:

Puhelin: 03 646 4502   

Sähköposti: opintotuki(at)hamk.fi