KV-tuutorointi

Kansainväliset tuutorit eli KV-tuutorit opastavat HAMKiin tulevia kansainvälisiä vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. KV-tuutorikoulutus järjestetään joka kevät ja siihen voi hakea käytyään tuutoreiden peruskoulutuksen. KV-tuutorikoulutus on englanninkielinen ja siinä käydään läpi kansainvälisten opiskelijoiden tuutoroinnin erityispiirteitä ja valmistaudutaan tuleviin tilanteisiin.

 

KV-tuutorit tutustuttavat kansainväliset opiskelijat suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin.  He myös perehdyttävät opiskelijoita arjen asioihin (esim. bussikortin hankkiminen, hedelmien punnitseminen kaupassa tai rahan nostaminen automaatista) ja järjestävät vapaa-ajan toimintaa oman aikataulunsa puitteissa. KV-tuutorit rohkaisevat myös suomalaisia opiskelijoita tutustumaan kansainvälisiin opiskelijoihin.

 

KV-tuutorointi on hyvä tilaisuus kotikansainvälistymiselle ja vaikka työkielenä onkin englanti, ei kannata pelätä oman kielitaidon riittämättömyyttä – harva vaihto-opiskelijakaan puhuu englantia äidinkielenään. Lähde siis rohkeasti mukaan, kansainvälinen ystäväverkosto on rikkaus, josta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa!

 

Lisätietoja KV-tuutoroinnista saat HAMKOn hallituksen jäseneltä sekä ohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijalta.