Kerhot

Kerhon voi perustaa yhdistys tai yhteisö, jonka jäsenten enemmistö on opiskelijakunnan jäseniä. Kerhon toiminnan tulee kohdistua ensisijaisesti opiskelijakunnan jäsenistöön ja edistää opiskelijoiden vapaa-ajantoimintaa ja/tai hyvinvointia. Kerhon toiminta ei saa olla ristiriidassa tai kilpailla opiskelijakunnan toiminnan kanssa. Kerhoaseman myöntää opiskelijakunnan hallitus.

 

Perusta kerho tästä

 

Kerhot voivat anoa ja saada toiminta‐avustusta opiskelijakunnalta. Toiminta-avustus voi olla rahallinen korvaus tai jokin muu kerhon toimintaa tukeva avustus, kuten opiskelijakunnan työntekijöiden työaika. Kaikille kerhoille käytettävissä olevasta rahallisesta toiminta-avustuksesta päättää opiskelijakunnan edustajisto talousarviota hyväksyessään.

 

Toiminta-avustuksia haetaan opiskelijakunnalta. Hakemukset toimitetaan opiskelijakunnan hallitukselle, joka käsittelee ne seuraavassa mahdollisessa kokouksessaan.