Häirintäyhdyshenkilö

Häirintäyhdyshenkilöön voit ottaa yhteyttä, jos tunnet, että sinua on ahdisteltu, kiusattu tai muuten kohdeltu kaltoin opiskeluympäristössäsi opintoihin tai vapaa-aikaan liittyen. Voit ottaa yhteyttä myös, jos koet, että kanssaopiskelijaasi kohtaan on käyttäydytty väärin tai jos kohtaat häirintään liittyvän ongelman, jota et itse osaa ratkaista. Yhteydenotto häirintäyhdyshenkilöön ei välttämättä tarkoita muuta kuin että opiskelija saa puolueettoman kuuntelijan huolilleen.

 

Yhteyttä voi ottaa myös anonyymisti ja keskustelut pidetään täysin luottamuksellisina, eikä häirintäyhdyshenkilö ryhdy jatkotoimenpiteisiin ilman opiskelijan suostumusta. Ainoan poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa opiskelijaan itseensä tai muuhun korkeakouluyhteisöön kohdistuu väkivallan uhka.

 
Vaikka häirintäyhdyshenkilö ei osaisi vastata kysymykseesi, hän kyllä tietää, kuka osaa.

 

Häirintäyhdyshenkilöt 2018:

 

Maija Kranni

maija.kranni(at)hamko.fi

 

 

Sakari Vitikka

sakari.vitikka(at)hamko.fi