Opiskelijakunnan luottamustoimijat vuonna 2020 | Student Union’s actors in 2020 

 

[In English below]

 

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajisto 2020 piti järjestäytymiskokouksensa maanantaina 18.11.2019. Kokouksessa valittiin edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä opiskelijakunnan hallitus vuodelle 2020. 

 

Edustajiston puheenjohtajaksi esitettiin yhtä henkilöä, ja puheenjohtajaksi valittiin Jali Närhi (liiketalous, Hämeenlinna). Myös edustajiston varapuheenjohtajaksi esitettiin yhtä henkilöä ja valituksi tuli Heli Mononen (liiketalous, Hämeenlinna). 

 

Hallituksen puheenjohtajaksi esitettiin kahta henkilöä ja edustajisto äänesti tehtävään Sakari Vitikan (sairaanhoitaja, Forssa). Hallituksen varapuheenjohtajaksi esitettiin yhtä henkilöä ja tehtävään valittiin Mikael Laitinen (tieto- ja viestintätekniikka, Riihimäki). 

 

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Näihin pesteihin esitettiin yhteensä seitsemää henkilöä, ja hallitukseen äänestettiin: 

 

 • Karri Mäkelä (biotalous, Forssa) 
 • Santeri Mattila (liiketalous, Hämeenlinna) 
 • Sami Weidmann (sosionomi, Hämeenlinna) 
 • Tytti Maanpään (sairaanhoitaja, Forssa) 
 • Nina Ampuja (sairaanhoitaja, Forssa) 
 • Lauri Saarikallio (sähkö- ja automaatiotekniikka, Valkeakoski) 

 

Hallitukseen valittiin yhteensä neljä edustajiston jäsentä, minkä seurauksena heidän tilalleen edustajistoon nousee neljä varajäsentä. Myös kaksi varajäsentä valittiin hallitukseen, joten edustajistoon nousevat seuraavat henkilöt:

 

 • Tiia Jokinen (liiketalous, Hämeenlinna) 
 • Leidi-Kristal Kohonen (tieto- ja viestintätekniikka, Riihimäki) 
 • Mikko Pekonen (liikenneala, Riihimäki) 
 • Ismo Kulmala (sähkö- ja automaatiotekniikka, Valkeakoski) 

 

//

 

The Student Union of Häme University of Applied Sciences’ Council of Representatives held its organizing meeting on Monday, 18 November 2019 at Hämeenlinna University Centre. In the meeting, Council elected the Chairman and Vice Chairman and Student Union's board for term 2020.  

 

Jali Närhi (Business Administration, Hämeenlinna) was elected as the Chairperson of the Council of Representatives and Heli Mononen (Business Administration, Hämeenlinna) as the Vice Chairperson. 

 

There were two candidates for Board’s President. The Council of Representatives elected Sakari Vitikka (Nursing, Forssa) as President of the Board. Mikael Laitinen (Information and Communication Technology, Riihimäki) was elected as the Vice president of the Board.  

  

In addition to the President and Vice President, six members were elected to the Board: 

 

 • Karri Mäkelä (Bioeconomy Engineering, Forssa) 
 • Santeri Mattila (Business Administration, Hämeenlinna) 
 • Sami Weidmann (Social Services, Hämeenlinna) 
 • Tytti Maanpää (Nursing, Forssa)
 • Nina Ampuja (Nursing, Forssa)
 • Lauri Saarikallio (Electrical and Automation Engineering, Valkeakoski)

 

Since four representatives from the Council were elected to the Board, four substitutes will be chosen to the Council. Two substitutes were elected to the Board, so the following substitutes became representatives: 

 

 • Tiia Jokinen (Business Administration, Hämeenlinna) 
 • Leidi-Kristal Kohonen (Information and Communication Technology, Riihimäki) 
 • Mikko Pekonen (Traffic and Transport Management, Riihimäki) 
 • Ismo Kulmala (Electrical and Automation Engineering, Valkeakoski)