Edunvalvonta

Opiskelijakunta vaikuttaa toiminnallaan opiskelijoiden yhteiskunnallisen aseman, hyvinvoinnin, toimeentulon ja koulutuksen parantamiseksi. Ammattikorkeakoulussa toimimme linkkinä opiskelijoiden, henkilökunnan ja johdon välillä. Tärkeitä yhteisiä asioita päätetään ammattikorkeakoulun sisäisissä työryhmissä päivittäin. Jokaisessa työryhmässä opiskelijoiden ääntä käyttää opiskelijakunnan nimeämä opiskelijaedustaja.

 

Opiskelijakunta korostaa opiskelijanäkökulmaa, kun keskustellaan esimerkiksi opintojen ohjauksesta, opintojen vaihtoehtoisista suoritustavoista, opintotarjonnasta, suoritusten ajallaan kirjaamisesta, ristiin opiskelun mahdollisuuksista tai opetuksen laadusta.

 

Opiskelijakunta osallistuu myös kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamalla alueen päättäjiin. Kunnallispolitiikan arkipäivää ovat esimerkiksi kysymykset terveydenhuollosta, asumisesta ja julkisesta liikenteestä. Valtakunnallista ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvontaa johtaa Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry (www.samok.fi), jonka jäsen opiskelijakunta on. SAMOK ry:n kautta opiskelijakunta vaikuttaa merkittäviin valtakunnallisiin kysymyksiin kuten opintotukeen ja opintojen maksuttomuuteen.

Palautejärjestelmä

Hämeen ammattikorkeakoulussa kerätään jatkuvasti opiskelijoilta palautetta opetuksen ja korkeakoulun muun toiminnan laadusta. Palautteen perusteella korkeakoulu kehittää toimintaansa. Opiskelijakunta on mukana palautteen keräämisessä ja jatkotoimenpiteissä. Lue lisää palautteen antamisesta ja palautejärjestelmästä opiskelijan palautejärjestelmäohjeesta.